„Аз знам“- състезание

Ако можете да отговорите на тези въпроси, то вие сте готови за 1-ви кръг – „Историята на училището“ –  от състезанието  „АЗ ЗНАМ“ – на 11 май 2022 г.:

 1. Къде и кога са започнали първите занятия в дебневското училище? Защо по този необичаен начин?
 2. Кой е бил първият учител в училището в Дебнево?
 3. Кой е бил първият учител с педагогическо образование и пръв  Главен учител?
 4. Кога е построена първата сграда на училището? Как са били разпределени помещенията в нея?
 5. Какво са представлявали първите „учебни помагала“ в училището в Дебнево?
 6. Кога е построена втората сграда на училището? През коя година е построена втората част на училищната сграда?
 7.  През коя година е възстановявана част от училището и коя част точно??
 8. Колко пъти е горяла училищна сграда в Дебнево?
 9. Къде се провеждат учебни занятия между 1914 и 1931 година ?
 10. Какво е разпределението на помещенията във втората училищна сграда?
 11. За какво се използва салонът на училището – освен за спортни занимания – до построяване на новата читалищна сграда през 1962 година?
 12. Какво знаете за училищната камбанка и за училищната часовникова кула?
 13. Какво гласят първа и втора точка от заповедтта на директор Илия Даскалов от 19.09.1950 г?
 14. През коя година е въведен 8-ми клас в училището и как се преобразява училището след това?
 15. През коя година е асфалтирана физкултурната площадка – кои вземат участие в благоустрояването на двора?
 16. Какво е отношението на Педагогическия съвет към провеждането на часовете в слетите паралелки? Какво предложение прави директорът Пенко Подаяшки по този въпрос?
 17. През коя година училището е удостоено с държавна награда и каква е тя?
 18. Кои са първите дарители на компютри за компютърен кабинет в училището?
 19. През коя година идват в училището първите ученици от друго населено място и кое е то? През кои години идват учениците от Бериево, Дамяново, Добродан?
 20. Каква марка е първият училищен автобус? През коя година училището получава автобус с 30 места?
 21. Защо училището се нарича средищно?
 22. Кое място заема училището в Националния конкурс „Моето училище е уникално“ – през коя година?
 23. Конкурсът „Моето училище е уникално“ е организиран от фондация „Пайдея“ – какво означава думата „пайдея“?
 24. В кой международен фестивал танцовият състав представя читалище „Просвета 1905г.“ и  училището?
 25. От кой български президент получават две писма учениците от училището и по какъв повод?
 26. Кои са новите придобивки в училището след 2009 година?
 27. От коя година училището работи по проектите „Подкрепа за успех“ и „Занимания по интереси – клуб „Астрономия“ и клуб „Светът и ние“?
 28. Какви промени преживя училището през последните три години?
Реклама
%d блогъра харесват това: