Документи

За да видите директно търсения документ, моля кликнете върху названието му в следния списък:

 1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО
 2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 3. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
 4. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „ИВАН ВАЗОВ“
 5. ГОДИШЕН ПЛАН 2022/2023
 6. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
 7. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
 8. ЕТИЧЕН КОДЕКС
 9. ДНЕВЕН РЕЖИМ
 10. БЮДЖЕТ: ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ; ОТЧЕТИ
 11. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 12. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В УЧИЛИЩЕТО
 13. УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА „ЗА СВОБОДНИТЕ ЧАСОВЕ“ ПРИ  ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩ УЧИТЕЛ
 14. ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
 15. ГРАФИК  НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 
 16. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ  КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ
 17. ПЛАН КВАЛИФИКАЦИЯ
 18. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „ИВАН ВАЗОВ“

ГОДИШЕН ПЛАН 2022/2023

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ДНЕВЕН РЕЖИМ

БЮДЖЕТ: ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ; ОТЧЕТИ


     

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА „СВОБОДНИТЕ  ЧАСОВЕ“  ПРИ ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩУЧИТЕЛ

ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ  

МЕРКИ  ЗА ПОВИШАВАНЕ  КАЧЕСТВОТО НА  ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИЯ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

 

 

Реклама
%d блогъра харесват това: