Документи

За да видите директно търсения документ, моля кликнете върху названието му в следния списък:

 1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО
 2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 3. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
 4. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „ИВАН ВАЗОВ“
 5. ГОДИШЕН ПЛАН 2021/2022
 6. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
 7. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
 8. ЕТИЧЕН КОДЕКС
 9. ДНЕВЕН РЕЖИМ
 10. ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА – 01.01.2021 – 31.03.2021
 11. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 12. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В УЧИЛИЩЕТО
 13. ПЛАН-БЮДЖЕТ – 01.01.2019 – 31.12.2019
 14. ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
 15. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ 01.01.2020 ДО 31.12.2020
 16. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ 01.01.2020 ДО 30.09.2020
 17. ПЛАН КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „ИВАН ВАЗОВ“

ГОДИШЕН ПЛАН 2021/2022

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА – 01.01.2021 – 31.03.2021

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН-БЮДЖЕТ – 01.01.2019 – 31.12.2019

ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ 01.01.2020 ДО 31.12.2020

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ 01.01.2020 ДО 30.09.2020

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИЯ

За презентацията е нужен JavaScript.

%d блогъра харесват това: