Документи

За да видите директно търсения документ, моля кликнете върху названието му в следния списък:

 1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО
 2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 3. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
 4. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „ИВАН ВАЗОВ“
 5. ГОДИШЕН ПЛАН 2021/2022
 6. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
 7. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
 8. ЕТИЧЕН КОДЕКС
 9. ДНЕВЕН РЕЖИМ
 10. ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА – 01.01.2021 – 31.03.2021
 11. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 12. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В УЧИЛИЩЕТО
 13. УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА „ЗА СВОБОДНИТЕ ЧАСОВЕ“ ПРИ  ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩ УЧИТЕЛ
 14. ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
 15. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ 01.01.2021 ДО 30.06.2021
 16. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ 01.01.2021 ДО 30.09.2021
 17. ПЛАН КВАЛИФИКАЦИЯ
 18. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „ИВАН ВАЗОВ“

ГОДИШЕН ПЛАН 2021/2022

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА – 01.01.2021 – 31.03.2021

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА „СВОБОДНИТЕ  ЧАСОВЕ“  ПРИ ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩУЧИТЕЛ

ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ 01.01.2021 ДО 30.06.2021

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ 01.01.2021 ДО 30.09.2021

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИЯ

За презентацията е нужен JavaScript.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

%d блогъра харесват това: