История на училището

[slideshow_deploy id=’105′]

♦1881 – Създаване на училището.

             Първи занятия – в стая под наем в къщата на Марин Йовчев.

♦1885  – съградена  първата училищна сграда; 1931г.-изградена нова сграда; 1963г. – построено още едно крило;

♦1914 – изгаря училищната сграда; 1968—гори покривът на едното крило; 2009 –пожар изпепелява по-голяма част от сградата;

♦1919 – Открита прогимназия на родителска издръжка, по – късно призната за държавна;

♦1981 – 100 годишен юбилей, училището получава орден „Кирил и Методий“ – I степен;

♦1997—училището става средищно :идват учениците от Гумощник, 2003—от Бериево, 2004—от Дамяново, 2010—от Добродан;

♦2005—получава първия автобус от МОН,2009—включено от МОМН в Списъка на средищните училища;

♦2005 – класирано на 10-то място в Националния конкурс „Моето училище е уникално“;

♦2006 – училището празнува 125 годишен юбилей;

♦2009 –пожар изпепелява по-голяма част от сградата;

♦2010 – 30 октомври – открива се възстановената сграда;

♦2011 – училището празнува 130 годишен юбилей.

2011- като средищно училище ОУ“Любен Каравелов“ се включва

     в реализацията на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

 

Реклама
%d блогъра харесват това: