140 години училище в Дебнево!

26 юни 2021 година – Основно училище „Иван Вазов“ празнува своя рожден ден! Преди 140 години, през 1881, една от първите грижи на новите заселници в опожареното от турците през Освободителната война село, е да създадат училище – за да има къде децата им да усвояват знания за живота и света. Докоснете се до миговете на празника тук!

140 години училище в дебнево

26 юни 2021 – Основно училище „Иван Вазов“ празнува своя рожеден ден! Преди 140 години, през 1881 , заселниците в опожареното от бягащите турци през Освободителната война село като своя първа грижа имат създаването на училище, в което техните деца да усвояват знания за живота и света!

Докоснете се до миговете на празника тук !

Дистанционно обучение

Ученици,

Информация за графика на занятията в рамките на дистанционното обучение – 04.01.2021/31.01.2021 – ще намерите на страницата със същото название /кликнете тук/.

Полезна информация за ученици и родители:

https://www.youtube.com/watch?v=XTtV2OPhlg4&t=1488s

Всички ученици – във виртуалните класни стаи! /кликнете тук/.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми родители,

Учебните занятия в сградата на училището се преустановяват от 30.11.2020 до края на коледната ваканция – януари 2021 година, поради обявената  извънредно епидемична обстановка  в страната.

За да компенсираме неблагоприятните отражения върху образователния процес от 30.11.2020 година започва дистанционно обучени по утвърден график, който ще  откриете тук .

Уважаеми родители,

Ние ще се погрижим нашите ученици да получат качествено обучение чрез възможностите за дистанционни комуникации, а вие се погрижете Вашите деца да се включат в обучението съгласно графика, както и да ограничите контактите  им със съученици и приятели с цел опазване на тяхното и на Вашето здраве. 

В сградата на училището се преустановява достъпът на външни лица.

                                                                                                             ОбУ“Иван Вазов“

Занимания по интереси: Клуб „АСТРОНОМИЯ“; Клуб „СВЕТЪТ И НИЕ“

Клуб „АСТРОНОМИЯ“   – ръководител Надка Данкова

Клубът събира ученици със специалните интереси в областта на природните науки и чрез разнообразни форми спомага за разширяване кръгозора и обогатяване познанията на участниците. Повече информация за дейността на Клуб „Астрономия“ четете тук.

Клуб „СВЕТЪТ И НИЕ“ръководител Веселка Денчева

Членовете на Клуба имат възможност да изявят и усъвършенстват уменията си в сферата на сценичното и танцово изкуство, както и да се докоснат до нови съкровища в  областта на изкуството и културата. Повече информация за дейността на Клуб „Светът и ние“ четете тук

 

Членовете на всеки от клубовета са 13 на брой.