Проектът 2012/2013

Capture237

                ЕЛАТЕ В ДЕБНЕВО И ЩЕ ОСТАНЕТЕ ОЧАРОВАНИ

12.15 – столовата на училището е пълна, обядват учениците от Начален етап. И Анатоли от Дебнево  е тук, току-що е приключил със супата и посяга към второто ястие, после следва десертът …Ех, че вкусно готви леля Дида! Преди години, когато братът на Анатоли бе ученик в начален етап, всички ние – учителите -се чудехме как да му осигурим храна. По това време събирахме волни пожертвувания, за да има топъл обед главно за пътуващите ученици от Гумощник, Бериево, Дамяново…Това вече е минало. Сега и Стилян – братът на Анатоли, вече ученик в 8 клас, а и всички останали ученици от Дебнево, Добродан, Дамяново, Гумощник и Бериево, които учат в училището, имат осигурен безплатен обед. Средствата за това постъпват по проекта, по който средищното Основно училище“Любен Каравелов“ – Дебнево  – работи вече трета година: „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Каква е главната цел на проекта – съвместно дело на Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси и МОН на РБ е ясно от самото название –  постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.  Но може би главното достойнство на този проект се състои в това, че обединява по един естествен начин в един общ процес чрез целодневната организация елементите на обучение /Блок ЗП/, на самоподготовка /Блок Б/, на гражданско възпитание и формиране на социални умения, на разкриване, развитие и изява на творческите способности на всяко дете,/Блок В/ на укрепване на физическото и психическото здраве на учениците/Блок А/.

                Отново ви каним, както тогава – след невероятно бъзрото възстановяване на училищната сграда изпепелена от пожара през 2009 – елате в Дебнево, елате  там, горе, на хълма Калето, до средновековната крепост, за да посетите тази гордо изправена  сграда, чиято фасада в цвят охра меко се откроява сред зеленината, за да видите отблизо това специално място – училището на Дебнево! То е още по хубаво сега – големият физкултурен салон вече се използва, готова е фитнес залата, а последната голяма придобивка са обзаведените по проекта стаи за дейности по интереси – с килими и дивани за отдих, с модулни маси и специални шкафчета, в които са подредени доставените по проекта образователни и занимателни игри, различни размери блокове за рисуване, гланцови блокчета, бои и четки, дъски за работа с пластелин и още, и още…И в тези стаи можете да видите интересни и красиви, оригинални произведения, нарисувани картини – чудесно е, че заниманията по интереси и създават условия да се твори красиво, и възпитават естетически вкус.  Учениците с удоволствие ще ви разкажат за своите идеи, осъществените през миналата учебна година в рамките на дейностите по интереси – „Ден на Слънцето“ –инициатива за справяне с училищния тормоз, „Аз пея най-добре“ – музикален конкурс-състезание между четирите ПИГ, Празникът на училището с организатори и домакини завършилите вече учениците от миналогодишния осми клас, конкурсът за есе „Благодаря Ви, госпожо“ – по повод 8 март: есетата, напечатани в разноцветни сърца и преливащи от най-хубави чувства към любима учителка, обсипаха специалното табло и дълго радваха и учители, и ученици. До това табло достойното си място зае и таблото с есета „Моят готин родител“. Сценки и песни, разучени в тези часове, спортни състезания в часовете по организиран отдих и спорт, интересните занимания в часовете по Екология, Музика, ИТ, „В чудния свят на книгите“, „Аз творя“, „Славееви гласове“ множество събития от Седмицата на талантите – всичко това в съзнанието на учениците е свързано с целодневната организация на учебния процес т.е. с този проект. За още много инициативи бе разказано на представянето на проекта пред обществеността и родителите през изминалата учебна година. Всъщност, за родителите всичко, което се прави по този проект, веднага става известно – от споделеното от децата в къщи, от родителските срещи, от постоянните контакти между учители и възпитатели с родителите на учениците, от сайта на училището/www.oulkaravelov.com/, в който има специална страница отделена на проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. А и от програмата „Лято, здравей!“ – програма за лятна работа с децата и в рамките на този проект, разработена и осъществена съвместно с НЧ“Просвета 1905г.“. „Лято, здравей“ включваше разнообразни инициативи „всеки божи ден“ – включително и в събота и неделя: забавни четения, посещения в грънчарски цех, рисуване на асфалт, рисуване на картини и подреждане на изложби, занимания в Детския куклен театър, във вокалната група и в танцовия състав, излети и пикници в околностите на Дебнево, дискусии, екскурзии. Неделима част от „Лято,здравей“ бе традиционния летен празник на НЧ“Просвета 1905г.“, Празникът на Съединението, Празникът на Дебнево. Изявявайки се като главни участици в тези и други  общоселски инициативи, децата още веднъж демонстрираха пред своите родители и обществеността значимостта, ползата и необходимостта от прилагането в ОУ“Любен Каравелов“ на проект BG051PO001-3.1.06 : „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес. В проведената анкета „ Какво мислите за проекта вие и какво мислят родителите ви“ има един такъв отговор: „Мама е доволна – казва, че е полезно за мен да бъда тук – за да бъда по-образована и възпитана“.

            13.10 часа – Анатоли вече е в час по самоподготовка; Стилян влиза в столовата, за да обядва със своите съученици от Прогимназиален етап.  

            Елате в Дебнево, елате в училището  – и ще останете очаровани!

 

%d блогъра харесват това: