Начало

КОГАТО ПРИСТИГНЕТЕ В ДЕБНЕВО, слезете от автобуса и тръгнете през стария каменен мост, макар и запленени от прелестите на реката, вдигнете очи и погледнете вдясно. Там, горе, на хълма Калето, до средновековната крепост, ще видите гордо изправена една сграда, чиято фасада в цвят охра меко се откроява сред зеленината. Приветливо ще ви се усмихнат блесналите стъкла на новата алуминиева дограма и ще ви подканят да отидете и да видите отблизо това специално място – училището на Дебнево!

ЕЛАТЕ – минете по новите бели плочи на входната алея, качете се по каменните стъпала, прекосете подновената площадка и влезте в сградата. Разгледайте цялата й възстановена част – просторните светли стаи, всяка боядисана в цвета, избран от съответния класен ръководител и с под от ламинат, учителската стая със стени в пастелно розово. Вижте новообзаведените стаи за дейности по интереси, обзаведени по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Минете по металното съоръжение – сполучливо хрумване за преход към големия физкултурен салон, от който ще се отива в бъдещата фитнес зала.

ХУБАВО, НАЛИ?! Ще повярвате ли, че на същото това място отчайващо чернееха руини след пожара на 19 февруари 2009 г.?! Пожар, който изпепели не само половината сграда на ОУ „Любен Каравелов”, но и късче от душата на всеки, свързан с училището. Днес имаме живото доказателство, че когато хората обединят енергията си, вярата си и силата на човешкия дух, бедата може да бъде преодоляна! Днес душите ни се пълнят с радостно удивление от факта, че така бързо покъртителната картина на бедствието бе заличена и сега имаме тази приказна сграда и този добре уреден училищен двор!

ЗАПОВЯДАЙТЕ В ДЕБНЕВО! Заповядайте да разгледате обновения училищен комплекс и останките от средновековната крепост на хълма Калето! Елате – и несъмнено и вие ще изпитате удовлетворение от силата на хората да преодоляват бедите! Елате – и ще останете очаровани!