140 години училище в Дебнево!

26 юни 2021 година – Основно училище „Иван Вазов“ празнува своя рожден ден! Преди 140 години, през 1881, една от първите грижи на новите заселници в опожареното от турците през Освободителната война село, е да създадат училище – за да има къде децата им да усвояват знания за живота и света. Докоснете се до миговете на празника тук!

Реклама