Портфолио

Нашата визитка –   или нещо различно в едно село на Община Троян 

 • Село Дебнево е разположено в полите на Стара планина, в долината на река Видима. То е древно селище с богата история. На територията му има над 130 тракийски могили, консервирана крепост от римско време, върху основите на която е издигнат средновековен град. Над нея, на хълма Калето, е издигнат светещ през нощта кръст, в памет на героите, загинали при защитата на крепостта при завладяването на България от османските турци.
 • Към крепостта се отива през двора на Основно училище „Любен Каравелов”, което е създадено през 1881 г. От двора му се открива красива гледка към Стара планина и река Видима, над която минава каменен мост, построен през 1902г. от калфа на Колю Фичето –майстор Филип Райков.
 • В селото е създаден историко-етнографски музей, един от малкото запазили се в селата на България, който е и най-големият такъв музей в област Ловеч и в цяла Северна България. Днес грижата за него е приоритет на Културно-историческото дружество в селото и училищния колектив. Музеят, каменният мост, училището и крепостта образуват своеобразен комплекс, който се използва за отдих, посещения от туристи, провеждане на уроци на открито.
 • Училището е средищен център с утвърден авторитет, доказан от родителите, избрали по-доброто училище – в него учат ученици от Дебнево, Дамяново, Бериево, Гумощник, Добродан, Стефаново. Работейки по съвместен проект на МОН и Европейския социален фонд по ОП“ Развитие на човешките ресурси“, училището осигурява целодневна организация на учебно-възпитателния процес. Осигурени са както безплатен транспорт за пътуващите ученици с автобус, предоставен от МОН, така също и безплатно хранене в столовата на училището. Училището се е разположено в подножието на хълма Калето на безопасно място, далеч от главна улица,
 • ОУ “Любен Каравелов“ разполага с много добра модерна и съвременна материална база след извършения основен ремонт през 2009 година при възстановяване на изпепелената от пожара през 2009 г. голяма част от сградата : нова дограма, обновена фасада, модерни вътрешни тоалетни, подове – ламинат, бели дъски и осъвременено обзавеждане в класните стаи, ново обзавеждане в учителската стая и дирекцията, изцяло обновен физкултурен салон.
 • Училището има:
  • училищен химн – „Хубава си моя горо“ – по текст на патрона Любен Каравелов“;
  • училищно знаме – зелено като гората;
  • емблема;
  • елементи на училищна униформа – значки и тениски с емблемата на училището;
  • лого – светините на Дебнево – училище, камен мост, средновековна крепост, реката;
  • девиз – „Побеждаваме заедно !”;

                                    Лого       

                                           „Побеждаваме  заедно!”

 • празникът на училището е свързан с живота на патрона на училището – Любен Каравелов – 14 ноември и традиционно се отбелязва с десет „Каравелови дни“.
 • Училището работи по своя стратегия за развитие и утвърждаване като   средищно училище.
 • ОУ“ Любен Каравелов“ разполага с :
  • компютърен кабинет – открит през 1993 г., по-късно              неколкократно обновяван;
  • училищна библиотека;
  • физкултурна площадка, фитнес зала и физкултурен салон – оборудван с необходимите уреди и пособия.
  • кът за уроци на открито, овощна градина и опитно поле за отглеждане на цветя и билки.
 • От 2011 година училището работи по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебно-възпитателния процес“. Постигнато е добро ниво по отношение качеството на образованието, което се потвърждава от резултатите от НВО, изпитите за кандидатстване след 7-ми клас, успехите на учениците в следваща степен на образование в други училища, от изявите при участие в олимпиади и състезания.
 • Учебно-възпитателният процес и дейностите по интереси се базират на използване на съвременните ИКТ и включват елементи на професионално ориентиране, насочено към пазара на труда и нуждите на село – овощарство, билкарство, пчеларство, екология, краезнание.
 • Часовете в слетите класове по решение на Педагогическия съвет се провеждат разделно, без допълнително натоварване на бюджета на училището.
 • Специално внимание се отделя на работата с ученици със СОП, за които е осигурено и  ресурсно подпомагане.
 • В училището активно работят Училищен ученически съвет и ученически съвети в отделните класове. Реализира се традиционно Ден на ученическото самоуправление.
 • Учениците участват в танцов състав с множество изяви на общинско, областно, национално и международно ниво, във вокална група; в рамките на проекта за целодневна организация на учебно-възпитателния процес са сформирани центрове по интереси : „Искам да знам“; „Театрална работилница“; „Аз творя“, „Танците – моя любов“.
 • Постигнати са успехи в спортни състезания и турнири по, тенис на маса, шах, футбол, в състезанията „Пламъчета сини“.
 • През традиционната Седмица на талантите от Цветница до Велик ден се възстановяват народните празници Цветница, Лазар, учениците  изявяват талантите си.
 • През 2005г. в Националния конкурс на фондация „Пайдея“ –  „Моето училище е уникално“ – училището е класирано на 10 – то място сред училищата в страната. През годините е реализирана работа по проекти, допринасящи за изграждане на уникалния облик на училището – „Събиране и отглеждане на билки“, „Проучване на културно-историческото наследство на територията на четири села“, „Физкултура и спорт“, „Уроци на открито“, „Пчеларството в нашия край“, „Фолклорно наследство – осигуряване на носии за танцовия състав“. През 2013/2014 г. е реализиран проект с конкурсен характер „Работилница за идеи“, включващ 11 проекти в различни направления с участието на учители, ученици, помощен персонал, родители. Ежегодно се осъществява проект „Зелено училище“.
 • От 2014 година училището е домакин на Летен турнир по тенис на маса, чието провеждане ежегодно ще се осъществява от Спортен клуб „Регионал“. Клуб „Регионал“ с председател директора на ОУ“Л.Каравелов“, включва участници от осем села от област Ловеч и област Габрово и е единствен по рода си в България регионален селски спортен клуб. Негова основна цел е развитие на ученическия и младежки спорт в направления футбол, тенис, шах, туризъм, планинско бягане, бридж.
 • Гордост за училището са бивши ученици, реализирали се успешно като научни работници, инженери, педагози, добри професионалисти в своята област, сред които са и личности с национална и международна известност като проф. Христо Василев, лауреата на световни, международни и национални конкурси за акордеонисти  Вероника Тодорова.
 • Педагогическият екип е на добро професионално ниво, работещ перманентно за повишаване на квалификацията си.
 • Учителите се ползват със заслужен авторитет. Климатът на доверие в колектива, прилагането на принципа на споделената отговорност и обществената подкрепа чрез идеи, труд, ма съдействат за пълноценна реализация на стратегията на училището.
Реклама
%d блогъра харесват това: